Създай продукт Пилотен курс

Технически умения:

Създаване на работна скица.
Оформяне на компонентите на изделието.
Оразмеряване и прецизиране на линиите.
Изчертаване на технически чертеж.
Визуализиране на триизмерен модел.
Оформяне на макет.
Творчески умения:

Пресъздаване на идея.
Презентиране на въображението.